Không Gian Cát Biển
<br>Chỉ có 1 địa chỉ duy nhất
Không Gian Cát Biển
Chỉ có 1 địa chỉ duy nhất
Đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng<br>
Để phục vụ quý khách
Đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng
Để phục vụ quý khách
Mở cửa 7h30-17h30<br>
Từ T2 - T7
Mở cửa 7h30-17h30
Từ T2 - T7